കർഷകരുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് കരുത്തു പകരുക

കർഷകരുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് കരുത്തു പകരുക

എസ്‌.യു.സി.ഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ജനറൽ സെക്രട്ടറിസഖാവ് പ്രൊവാഷ് ഘോഷിന്റെ അഭ്യർത്ഥന സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച ആഹ്വാനം ചെയ്ത, 2021 സെപ്റ്റംബർ 27-ന് നടന്ന ഭാരത് ബന്ദ് വമ്പിച്ചവിജയമാക്കുന്നതിനായി പരിശ്രമിച്ച, രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള കർഷകരും തൊഴിലാളികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചെറുപ്പക്കാരും ബുദ്ധിജീവികളും അടങ്ങുന്ന, എല്ലാ വിഭാഗം അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളേയും, മഹാനായ മാർക്‌സിസ്റ്റ് ചിന്തകൻ സഖാവ് ശിബ്ദാസ് ഘോഷ് സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യയിലെ വിപ്ലവ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ പാർട്ടിയായ എസ്‌യുസിഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ന്റെ പേരിൽ ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. സഖാക്കളെ, വീരോചിതമായ ഈ […]

Read More

ആറ് മാസം പിന്നിടുന്ന കർഷക പ്രക്ഷോഭം, സമരം പാർലമെന്റിന് മുന്നിലേയ്ക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു

ആറ് മാസം പിന്നിടുന്ന കർഷക പ്രക്ഷോഭം, സമരം പാർലമെന്റിന് മുന്നിലേയ്ക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു

ഇല്ല! ഉരുക്കുവേലികൾ, കന്മതിലുകൾ, കിടങ്ങുകൾ, ആണി തറച്ച ഫലകങ്ങൾ, പോലീസ് അതിക്രമങ്ങൾ, വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും തടയൽ, സ്വേച്ഛാധിപത്യ സർക്കാരിന്റെ മനുഷ്യത്വരഹിതവും കർക്കശവുമായ സമീപനം, മാരകമായ മഹാമാരിയുടെ തീക്ഷ്ണവ്യാപനം, വിറങ്ങലിപ്പിക്കുന്ന ശൈത്യവും പൊളളിക്കുന്ന വേനൽച്ചൂടും, കനത്ത മഴ – ഇവയ്‌ക്കൊന്നിനും ലക്ഷക്കണക്കായ കർഷകരുടെ അജയ്യമായ ചേതനയെയും അടിയുറച്ച സ്ഥൈര്യത്തെയും സമരോത്സാഹത്തെയും നിർവീര്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മൂന്നു കർഷക വിരുദ്ധ, കോർപ്പറേറ്റനുകൂല കാർഷിക കരിനിയമങ്ങളും വൈദ്യുതി(ഭേദഗതി) ബില്ലും പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 2020 നവംബർ 26 മുതൽ ദേശതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയുടെ അതിർത്തിയിലെ മൂന്നു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ […]

Read More